Multimedya
Güven Yem Katalog
Online kataloğumuzu incelemek için tıklayınız.
Online Katalog  
Kalite
Laboratuvarımızda Yapılan Analizler
  • Nem tayini, Kül tayini, Nişasta tayini, Protein tayini, Hektolitre tayini, Selüloz tayini ADF , NDF , ADL tayini, Ph tayini, Toplam Aflatoksin tayini, Yağ tayini, Metabolik enerji tayini.

Kalite Kontrol Laboratuvarı olarak görevimiz hammaddenin fabrikaya girişinden itibaren başlar, işlenip ürün haline gelme sürecine kadar devam eder. Kaliteli bir yem yapmanın en önemli unsurlarından birisi kaliteli hammadde alımıdır. Bundan dolayı fabrikamıza gelen hammaddelerin bütün analizleri farklı noktalardan örnekler almak suretiyle detaylı olarak yapılır.

Üretimin her aşamasında kontrol noktalarından alınan numuneler ile formülasyona uygun ürünlerin üretilmesi sağlanır. Yem rasyonlarının hazırlanmasında uzman teknik ekibimiz bilimsel verilere dayalı müşteri ihtiyaç ve beklentisi neticesinde üretilen yemlerin sahaya çıkmadan etiket değerlerine uygunluğu kontrol edilir.

Maksimum müşteri memnuniyeti açısından sistem her an kendini otomatik olarak kontrol etmektedir. Şirketimiz müşteri memnuniyet odaklı çalışma sisteminde üretmiş olduğu ürünlerin doğru zaman ve besleme yöntemleri ile tüketilmesini garanti altına almak amacı ile saha çalışmalarına gereken özeni göstermek ve müşteri bilincini artırmak için uzman çalışanlarımız tarafından seminer, bilgilendirme toplantısı ve besi hane ziyaretleri yaparak olayları yerinde görüp müdahale etmektedir.

 


Kalite Belgelerimiz

ISO 9001:2008 ISO 22000:2005 Yem İşletmesi
Onay Belgesi